BARWA SYSTEM Sp. z o.o. jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorstw prowadzonym przez S±…d Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S±…dowego pod nr: KRS 0000132000;
Kapitał Zakładowy: 180 000,00 PLN

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008 - 2024